Ոստիկանությունը զորքը չի հեռացնում. Ժողովրդի ցույցը առանց բռնությունների է. Խաղաղ